Tytuł zadania: Budowa stanowiska laboratoryjnego do badań dotyczących możliwości wykorzystania mikroalg, odpadowego dwutlenku węgla oraz ścieków do produkcji biopaliwa

W wyniku realizacji zadania utworzono baterię czterech fotobioreaktorów laboratoryjnych pozwalających w niedalekiej przyszłości na prowadzenie zawansowanych badań nad wykorzystaniem mikroalg do utylizacji ścieków oraz odpadowego dwutlenku węgla oraz produkcji biopaliwa. Urządzenie jest unikatowe w swojej konstrukcji na skalę co najmniej kraju, a nawet i świata. Fotobioreaktory pozwalają na kontrolę praktycznie wszystkich parametrów fizycznych i chemicznych hodowli mikroalg co pozwala na optymalizację parametrów procesu i w efekcie szybki wzrost mikroalg

Last modified: Tuesday, 25 June 2013, 05:57 PM