Aparatura badawcza Pracowni Ekofizjologii Roślin Morskich

Nazwa aparatu

Model

Rok zakupu

Ilość

Analizator gazu

INFRALIT-1100

1986

1

Autoklaw pionowy parowy SYSTEC

VE-65

2010

1

Autoklaw poziomy parowy STERICLAVE

24B LCD

2008

1

Chromatograf cieczowy HPLC

WATERS

1995

1

Cieplarka

SML 32/250

1993

1

Cyrkulator

F12-ED

2008

1

Cytometr przepływowy BD Biosciences
Accuri C6 Plus 2014
1
Cytometr przepływowy BD Biosciences
FACS Jazz 2014
1

Fluorymetr PAM (Pulse amplitude-modulation)

HANSATECH

2008

1

Fluorymetr PAM (Pulse amplitude-modulation) Walz GmbH 2013
1

Komora laminarna z promiennikiem UV

KL-21

1990

1

Komory fitotronowe

FD 711-DD

2010

2

Licznik cząstek COULTER

Multisizer II

1991

1

Łaźnia piaskowa POLYGEN

ST-72

1993

1

Łaźnia wodna

MLL 147

2004

1

Miernik promieniowania PAR w wodzie i pod wodą

LI-COR LI-190

1992

1

Mieszadło magnetyczne z grzaniem

MAG HS7

2009

1

Mikrorespirometr

ZFR PAN

1973

1

Mikroskop epifluorescencyjny NIKON z kontrastem

Nomarskiego i systemem analizy obrazu NIS-F

Eclipse 80i

2010

1

Mikroskop odwrócony z mikromanipulatorem

NARISHRIGE

NIKON

2007

1

Mikroskop optyczny

JENAVAL

1990

1

Mikroskop stereoskopowy

CITOVAL

1983

2

Mikroskop z systemem do mikrofotografii

ERGAVAL

1983

1

Mikroskop z systemem do mikrofotografii

AMPLIVAL

1979

1

Oxylab z elektrodą Clarka

HANSATECH

2006

1

pH-metr

CP 401

2008

2

Pompa napowietrzająca

A 8130826-49

2002

1

Pompa powietrzna

SLL-50

2002

1

Pompa próżniowa do sączenia

PL2/2

2007

2

Salinometr - konduktometr

WTW inoLab

2001

1

Sonda podwodna

DMP

1997

1

Sonifikator SONOPULS

HD 2200

2005

1

Spektofotometr atomowy SHIMADZU

AA-6501

1997

1

Sprężarka bezsmarowa COMPACT BLITZ

106/201

1997

1

System 4 komór z elektrodami Clarka do pomiaru fotosyntezy


2008

1

System dejonizacji wody

ELGA Classic

2003

1

System do sączenia SARTORIUS

SM

1988

1

System termostatyzujący

MKR13 HLC

2008

1

Termocykler T-PERSONAL

48

2008

1

Termostatyzowane komory hodowlane

z fotoperiodem

1978

4

Waga analityczna METLER TOLEDO

AG 135DV/A

1999

1

Waga laboratoryjna METLER TOLEDO

PB 403-S/A

1999

1

Wirówka SIGMA

2-16p

2008

1

Wirówka z chłodzeniem

1-15K

2007

1

Zestawy do elektroforezy z zasilaczem Consort

10/10, EV 243

2008

2

Zmywarka do szkła laboratoryjnego MIELE

G 7883

2009

1

Last modified: Friday, 19 July 2019, 10:29 PM