Barbara Sienkiewicz

Stanowisko:   specjalista

Wykształcenie: mgr Uniwersytet Gdański (1983) – Szata roślinna łąk i pastwisk na południe 

   od Miechucina – z uwzględnieniem zmian antropogenicznych. Praca 

  wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Piotrowskiej w Katedrze

 Ekologii i Ochrony Przyrody.

Przebieg pracy:  1982 – 1991 – Katedra Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydz. BGiO

  1991 - - Instytut Oceanografii

Zakres obowiązków: - nadzór i opieka nad kolekcją kultur glonów bałtyckich CCBA (stała 

 kontrola wzrostu, przygotowywanie pożywek, regularne

 przeszczepianie na nowe podłoże)

 - obsługa techniczna prac ekofizjologicznych

  - przygotowywanie materiału do zajęć dydaktycznych

 - opieka nad księgozbiorem Pracowni

 - prowadzenie ksiąg inwentarzowych całego Zakładu Funkcjonowania

 Ekosystemów Morskich

 - prace administracyjne na rzecz Pracowni

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 Today Tuesday, 15 October 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Latest News

Latest News

(No news has been posted yet)