Barbara Sienkiewicz

Stanowisko:   specjalista

Wykształcenie: mgr Uniwersytet Gdański (1983) – Szata roślinna łąk i pastwisk na południe 

   od Miechucina – z uwzględnieniem zmian antropogenicznych. Praca 

  wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Piotrowskiej w Katedrze

 Ekologii i Ochrony Przyrody.

Przebieg pracy:  1982 – 1991 – Katedra Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydz. BGiO

  1991 - - Instytut Oceanografii

Zakres obowiązków: - nadzór i opieka nad kolekcją kultur glonów bałtyckich CCBA (stała 

 kontrola wzrostu, przygotowywanie pożywek, regularne

 przeszczepianie na nowe podłoże)

 - obsługa techniczna prac ekofizjologicznych

  - przygotowywanie materiału do zajęć dydaktycznych

 - opieka nad księgozbiorem Pracowni

 - prowadzenie ksiąg inwentarzowych całego Zakładu Funkcjonowania

 Ekosystemów Morskich

 - prace administracyjne na rzecz Pracowni

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 Today Friday, 28 February 28 29
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Latest News

Latest News

(No news has been posted yet)